Testimonials

Testimonial by: Fred Maessen

Hello Doc Breske,

Hereby a thank you to my chiropractor, a description of what I have learned to relax and meditate.
First an explanation of how and why I ended up with Matthew.

The vertebrae and nerves in my lower back have come under pressure over time and have caused wear and therefore pain. This has been looked at by many who have tried to help me. Doctors offered me an operation. Fortunately, this has been limited to a back infiltration with Cortison. That is why I chose not to continue the operation. I have had countless treatments from physiotherapists, who unfortunately did not help much. I had injections for pain relief several times. However, these only had a short time result.

A friend of mine suggested that I visit Matthew Breske and receive a no-obligation treatment. After several treatments I learned certain techniques from him that did me good. My pain is always present, but through these techniques I have learned how to deal with this much better, and even give the pain a different dimension.

For example, I can now adopt a position where I sit on my left buttock slanting backwards. This relaxes my back. That position is such that I just won’t fall over. Then I can close my eyes and fully relax. I concentrate on my breathing and that gives me a positive feeling (meditation).

If it is not possible to sit, I can also reach this state while I am standing (for example, at work). The starting position is therefore left, but here I move my left leg behind my right foot in a diagonal position. I then place my weight on my left leg. This also gives relief in my lower back.

These results are very positive for me, and I can deal with my pain much better.

Thank you Matthew Breske!

Greetings,
Fred Maessen

Hallo Doc Breske,

Hierbij een bedankje aan mijn chiropractor, een een beschrijving van wat ik heb geleerd om te ontspannen en te mediteren.
Allereerst een uitleg hoe en waarom ik bij Matthew ben terechtgekomen.

De wervels en zenuwen in mijn onderrug zijn in de loop der tijd onder druk komen te staan en hebben slijtage en daardoor pijn veroorzaakt. Hier is door velen naar gekeken, die mij getracht hebben te helpen. Artsen stelden mij een operatie in het vooruitzicht. Gelukkig is dit beperkt gebleven tot een ruginfiltratie met Cortison. Daardoor heb ik ervoor gekozen om de operatie niet door te laten gaan. Ik heb talloze behandelingen van fysiotherapeuten gehad, die helaas weinig voorstelden. Meerdere malen heb ik injecties met pijnbestrijdingsmiddelen gehad. Deze hadden echter maar korte tijd resultaat.

Een bekende stelde mij voor om Matthew Breske eens te bezoeken, en een vrijblijvende behandeling te ondergaan. Na meerdere behandelingen leerde ik van hem bepaalde technieken die mij goed deden. Mijn pijn is altijd aanwezig, maar ik heb door deze technieken geleerd hoe ik hier veel beter mee om kan gaan, en zelfs de pijn een andere dimensie te geven.

Ik kan nu bijvoorbeeld een houding aannemen waarbij ik op mijn linkerbil ga zitten schuin naar achteren. Hierdoor ontspant mijn rug. Die positie is zodanig dat ik net niet omval. Daarna kan ik mijn ogen sluiten en me volledig ontspannen. Ik concentreer me op mijn ademhaling en dat geeft een positief gevoel (meditatie).

Als het niet mogelijk is om te zitten kan ik deze toestand ook bereiken terwijl ik sta (bijvoorbeeld op mijn werk). De uitgangspositie is dan ook links, maar hier verplaats ik mijn linkerbeen achter mijn rechtervoet in een diagonale positie. Mijn gewicht plaats ik dan op mijn linkerbeen. Ook dit geeft verlichting in mijn onderrug.

Deze resultaten zijn heel positief voor mij, en ik kan dan ook veel beter omgaan met mijn pijn.

Bedankt Matthew Breske!

Groet,
Fred Maessen